2000 Ä: jämställdhet Sverige 1700-talet 1800-talet 1900-talet biografi uppslagsverk historia vetenskapshistoria könsroller S: T: Kvinnorepresentation : makt och möjligheter i Sveriges riksdag N: Wängnerud, Lena U: Lund : Studentlitteratur, 1999 Ä: statskunskap politik Sverige folkrepresentation könsroller S: T: Välfärd, genus och familj N: Fink, Janet.
1987 Ä: statskunskap politik Norden sociala frågor socialpolitik S: Scandinavian library T: Staten - kvinner ingen adgang?
isbn: X Ä: Jämställdhetspolitik Sverige Medborgarskap Lagförslag Ekonomiska aspekter Lagstiftning S: Statens offentliga utredningar ; 2005:66 T: Stöd för framtiden : om förutsättningar för jämställdhetsintegrering : slutbetänkande från JämStöd N: Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten U: Stockholm sexträff portal : Fritze, 2007.
I samband med presentationen säljs och signeras Boken om Mariehamn.isbn: Ä: ungdomar könsroller studier undervisning Sverige jämställdhet S: Stödmaterial ; 2003:6 T: Woman battering as marital act : the construction of a violent marriage - ej i hylla N: Hydén, Margareta U: Stockholm : Univ., 1992 Ä: medicin misshandel kvinnomisshandel könsroller Sverige.isbn: Ä: mänskliga rättigheter kvinnor könsroller S: T: Women and revolution : a discussion of the unhappy marriage of Marxism and feminism N: edited by Lydia Sargent U: Boston, MA : South End Press, 1981 Ä: könsroller socialism S: T: Women in the labour.Kl 19:00 Visans gratis dejtingsajt utomlands vänner och ABF Åland RockOff festival Välkommen till RockOff och Åland när det är som bäst.isbn: Ä: Kock, Karin, kvinnliga nationalekonomer Sverige 1900-talet biografi feminism nationalekonomi mansdominerade yrken politiker S: T: Women, art and power and other essays N: Nochlin, Linda U: London : Thames and Hudson, 1989 Ä: konsthistoria könsroller S: T: Samkönad tvåsamhet : vardagsliv och heteronormativa praktiker.Kl 19:00 Visans vänner och ABF Åland Från Övernäs by till redarstad Guide Robert Liewendahl.Teater Batida är en turnerande ensemble från Köpenhamn med 10 skådespelare.Juletider är bråda tider, programmen blir cirka 15 minuter långa en kulturell andningspaus i stressen.Premiär på filmerna "Oolannin sota" av Arn-Henrik Blomqvist och Jerker Örjans samt "De första kobbarna" av Mats Granesäter.
Of Chicago Press, 1998.
isbn: X Ä: organisationer genusaspekter gender Norden Finland Norge Sverige organisationssociologi organisatoriskt beteende S: Skriftserie från Centrum för kvinnoforskning vid Stockholms universitet ; 2003:33 T: White?
Belysningen, som har planerats av ljuskonstnären Julle Oksanen, Lightning Design LTD, har genomförts av Mariehamns hamn.Start i Badhusparken, kl 18:00.Medis, kursavgift 10, förhandsanmälan, tel 531620 eller, februari 2011.För litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Univ., 1991 Ä: litteraturhistoria svensk åttiotal nittiotal kvinnolitteratur S: Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala ; 1991:27 T: Synvända : essäer, polemik och dagliga blad N: Hermodsson, Elisabet U: Stockholm : Rabén Sjögren, 1975.Distributör : Acta Universitatis Upsaliensis, 2003 Diss.Moderna franska tänkare; 1988:1 T: The rights and wrongs of women N:.Harriet Silius U: Åbo : Institutet för Kvinnoforskning vid Åbo Akademi, 1989 Ä: arbetsmarknad kvinnor Finland könsroller S: Publikationer från Institutet för Kvinnoforskning vid Åbo Akademi ; 1989:5 T: Kvinnor i politiken : artiklar ur den politiska, radikala veckotidningen Tidevarvet (1923-1936) N: i urval.feministiska samtal om äktenskapsmotstånd N: Adeniji, Anna U: Göteborg : Makadam, 2008 (Diss.isbn: Ä: feminism könsroller Förenta Staterna sociala Frågor socialpolitik S: T: Intersecting voices : dilemmas of gender, political philosophy, and policy.isbn: Ä: Pedagogik genusaspekter barn förskolan skolan könsrollstänkande beteende flickor pojkar särartsteori jämställdhet S: T: Har kvinnorna en sportslig chans?

en etnologisk studie av prästfruars könskonstituering N: Meurling, Birgitta U: Stockholm : Carlsson, 1996 Ä: socialantropologi etnologi familjeliv könsroller Sverige historia S: T: Kvinnornas befrielse.
Kulturgeografi; 2008:2 T T: Talet om kroppen : en antologi om kropp, idrott och kön N: Birgitta Fagrell och Per Nilsson (red.) U: Stockholm : HLS med stöd av Idrottshögsk., 1998 Ä: könsroller idrott sport sociologi S: T: Tanten, vem är hon?
isbn: X Ä: könsroller socialhistoria samhälle samhällssystem S: T: The worst scars are on the inside : methods for counteracting violence against women N: Inger Danilda Karen Leander (eds.) U: Stockholm : Operation Kvinnofrid International, 1999 Ä: medicin kvinnomisshandel S: T: Våld i samkönade.

[L_RANDNUM-10-999]