Det finns inget minimibelopp som krävs för att börja handla.
6 Nominell valuta 2 Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken.
Rapporteringens startdatum ska förlängas med 180 dagar för rapportering av uppgifter som avses i artikel 3 i den delegerade akten när det gäller tekniska tillsynsstandarder som närmare reglerar vilka uppgifter som minst ska rapporteras till transaktionsregister enligt artikel.5 i förordning (EU) nr 648/2012.
17 Förskottsbetalning online dating och sex missbruk Högst 10 numeriska tecken med formatet xxxx, yyyyy för betalningar som gjorts av den rapporterande motparten och med formatet xxxx, yyyyy för betalningar som den rapporterande motparten erhållit.A href sv/trade-responsibly target blank" Handla ansvarsfullt /a : CFD-handel innebär hög risk och är inte lämpligt för alla.Information om kontraktsstorlekar finns i våra kontraktspecifikationer på relevant Marknadsinformation -sida på webbplatsen eller genom klicka på informationssymbolen på handelskvittot i LCG Trader.(2) EUT L 201,.7.2012.Avsnitt 2g råvaror Om UPI rapporteras och innehåller alla de uppgifter som nämns nedan, krävs endast rapportering om detta föreskrivs i förordning (EU) nr 1227/2011.11 Kompression Y om kontraktet är ett resultat av kompression, N om kontraktet inte är ett resultat av kompression.Av mindre betydelse för tillsynen är de derivatkontrakt som ingicks före, på eller efter dagen då förordning (EU) nr 648/2012 trädde ikraft och som inte är utestående på eller efter rapporteringens startdag.53 Kvantitetsmått 10 numeriska tecken med formatet xxxx, yyyyy.Motparter bör därför åläggas att åtminstone ange att den underliggande tillgången är en korg och i möjligaste mån använda isin-koder för standarduppgifter.Avsnitt 2d clearing Alla kontrakt 28 Clearingkrav Y ja, N nej.Lcgh plc är medlem av NEX Exchange.
10 Handelsplats MIC-kod (Market Identifier Code) enligt ISO 10383, 4 alfabetiska tecken.
20 Ikraftträdande Datumformat enligt ISO 8601.Många av våra marknader erbjuds på Spot-kontrakt.Att fylla i detta formulär online kommer se till att ditt utbetalningsbelopp debiteras automatiskt från ditt handelskontosaldo.Lämna en öppen position till nästa dag: Ränte, sWAP beräknas beroende på positionen (kort eller lång).Du kan se information om de affärer du har gjort genom att klicka på fliken "Historik" som finns längst ned till höger på LCG Trader-plattformen.Avsnitt 2h optioner Kontrakt som innehåller en option 55 Optionsslag P säljoption, C köpoption.Kunder kan öppna positioner i nästa terminskontrakt, till exempel Oil-20June11.BL baslast PL höglast OP låglast BH timblock OT övrigt 50 Leveransens startdatum och starttid Datumformat enligt ISO 8601 / UTC-tid.
[L_RANDNUM-10-999]