sexuell hälsa klinik dorchester

Opens - Closes, monday: 07:45 - 15:30, tuesday: 07:45 - 18:30.
Stockholms läns landsting har till uppgift att fördela dessa medel för 2017, där insatser som avser riskutsatthet samt testning och stöd prioriteras.Landstinget lokala nyheter hillingdon middlesex föreslås nu skjuta till egna medel för att finansiera verksamheten, som under året får ett viktigt uppdrag att ta fram nya former och en plan för landstingets fortsatta långsiktiga och strategiska arbete inom sexuell och reproduktiv hälsa naughty halloween kostym idéer och rättigheter (srhr).Beslut tas söker kvinna för motorcykel i hälso- och sjukvårdsnämnden den Andra satsningar inom landstinget.Street view, directions, centrum För Sexuell Hälsa Driving Directions.Maria Appelqvist, Fakulteten för kultur och samhälle, Malmö högskola.Andra satsningar som inte längre finansieras av statsbidraget bedöms i viss mån kunna integreras i befintliga verksamheter.
Stöd till ideella organisationer, statligt stöd har däremot beviljats till insatser för verksamhet som bedrivs av ideella organisationer.
15.0015.20, sexualitet, mångfald och existens.
Lotta Löfgren-Mårtenson, koordinator, World Association for sexual health, WAS.Pernilla Ouis, docent, Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö högskola.1014.30, pAUS.3014.50, religion, migration och sexuella normer. Lafa kommer även fortsatt att ha en nyckelroll som kunskapscentrum inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.Jonas Alwall, Urbana studier, Malmö högskola.Däremot har visst statligt stöd beviljats till ideella organisationer, med medel som fördelas av landstinget.Viktigt uppdrag till Lafa, utöver grunduppdraget med förebyggande av hiv, STI och oönskade graviditeter, har enheten även haft en viktig samordnande roll i relation till frivilligorganisationer och egna verksamheter.Vissa prioriterade verksamheter, till exempel stöd till barn, tonåringar och vuxna som lever med hivinfektion samt Mansmottagningen i Skärholmen, föreslås ges fortsatt stöd av Stockholms läns landsting.Saturday: Closed, sunday: Closed, location on map, centrum För Sexuell Hälsa Location, street view.Nya former för långsiktigt arbete, en del av statsbidraget har fördelats till frivilligorganisationernas arbete kring sexuell hälsa och förebyggande av hiv.Stockholms läns landsting föreslås nu skjuta till egna medel för att kompensera förlusten av statsbidraget, så att Lafa kan påbörja arbetet med landstingets långsiktiga plan och stärka kunskapen på området i hela organisationen, säger Anna Ingmanson.Reviews (5 latest reviews user rating datetime text, sHOW more.
En stor del av statsbidraget har beviljats till stöd för landstingens egna verksamheter.
By using this website, you agree to our use of cookies).


[L_RANDNUM-10-999]