Om man mötte någons blick nån gång.
EurLex-2 lt I praeit finansini met perkelt nepanaudot mokjim asignavim anuliavimas sv Skatten förfaller till betalning vid den tidpunkt då en passagerare avreser från en flygplats med ett flygplan som har kapacitet för mer än 20 passagerare och som inte har statlig eller militär användning.EurLex-2 lt Jei valdytojas turi galimyb atsiimti pinigus i indlio sskaitos per vien dien nuo praneimo, jie gali bti laikomi dienos termino turtu; sv (Skulder som förfaller till betalning inom ett år och skulder som förfaller till betalning efter mer än ett år ska redovisas.Sv Europaparlamentet beklagar dock att senaten låtit lagförslaget om våld i hemmet förfalla trots att nationalförsamlingen antog det redan 2009.Sv Mervärdesskatten är enbart förfallen i den mening som avses i artikel.2 b i sjätte direktivet om den skattskyldige har en förpliktelse som kan åberopas mot denne inför domstol, att betala det motsvarande mervärdesskattebelopp för vilket den skattskyldige begär avdrag.EurLex-2 lt Iki ipirkimo termino laikom finansin turt sudaro kotiruojamos obligacijos, kurias ketinama laikyti iki ipirkimo termino, ir komerciniai vekseliai, kuri pradinis terminas ne ilgesnis kaip trys mnesiai.EurLex-2 lt sivaizduokite, kad sutartis, pagal kuri mokami nustatyti investicijos grinimo mokjimai, taip pat apima ir draudjo pasirinkimo teis panaudoti investavimo las termino pabaigos dien tam, kad nusipirkt anuitet iki gyvenimo pabaigos pagal dabartines anuiteto normas, draudiko nustatomas kitiems naujiems anuiteto gavjams tuo metu, kai.Sv De anslag som inte utnyttjats den 31 mars år n1 skall automatiskt förfalla.Stem ming, pavyzdys sakiniai su "förfall vertimo atmintis add example sv Gemenskaperna är också utsatta för kreditrisk, dvs.
För evigt förolyckad, förintad, förgiftad veners förfall.
Jag var en av er en gång.
EurLex-2 lt ustatu apdraustos garantijos skoloms, grintinoms per 1 metus sv Det skall tydligt anges att de värdepapperiserade tillgångar som ställs som säkerhet för emissionen kan frambringa medel för att betala av de skulder kopplade till värdepapperen som förfaller till betalning.Av injektion fördömd, förkropssligad, av förruttnelse förtärd.EurLex-2 lt PVM gali bti laikomas apskaiiuotu, kaip tai suprantama pagal etosios direktyvos 17 straipsnio 2 dalies b punkt, tik tuomet, jei apmokestinamasis asmuo turi teisiniu keliu gyvendinam prievol sumokti PVM, kur jis siekia atskaityti.Sv Outnyttjade betalningsbemyndiganden som förts över från föregående år som förfaller.Rasta 5109 sakinius atitikimo fraz dejtingsajt för djur älskare förfall.
[L_RANDNUM-10-999]