En europeisk kontrastöt mot den österrikisk-spanska letar du efter anonyma sexpartners framstöten var oundviklig.
Den enda praktiska anledningen till att denna ädla tävlan mellan katolsk och protestantisk förföljelsemani inte kunde genomföras i samma tempo, var att de protestantiska trosivrarna inte kunde tillåta sig lyxen att avfolka sina despoters mer eller mindre trångt begränsade besittningar, så som jesuiterna avfolkade Salzkammergut.
Men om de svenska junkrarna i viss mån tog kungarnas krig på entreprenad, så var de självklart inte alls benägna att också bära krigets bördor på sina egna skuldror.
Han sade vidare, att tyska folket skulle nödgas kämpa mot sitt eget fosterland och mot sin egen överhet.Joakim var svärson till kungen av Polen.Motsättningarna var redan högt spända, när Richelieu inledde sitt fälttåg mot huset Habsburg.Jag har med nöje framhävt den katolska motreformationens synder med några kraftiga penndrag i detta nytryck.7* Wittenberg står som symbol för lutherdomen.På sidan finns tusentals med snygga medlemmar som är sugna på att chatta med andra.Om man kan anföra dussintals fall, då anhängare av samma religion slogs med varandra, så kan man också peka på dussintals, där den religiösa bekännelsen skilde eller band samman.Men hans makt nådde inte på långa vägar upp till den franska eller spanska; han kunde inte efter sin vilja tvinga påven, som mestadels befann sig i Spaniens hand.
Kung Henrik viii skrev en rasande stridsskrift mot Luther.
Ett venetianskt sändebud beräknar, att i mitten av 1500-talet bekände sig sju tiondelar av den tyska befolkningen till lutherdomen, två tiondelar till olika sekter och endast en tiondel till katolicismen.Jesuiterna läste med största flit, även under ferierna, de återinförde disputationsövningarna, utan vilka, som de sade, all undervisning vore död.Ännu saknas det historiska arbete, som efter befintligt och kritiskt sållat material beräknar, vad trettioåriga kriget kostade det tyska folket.VAN miereveld Danzigs hamn in- och utgående varor uppta en tull av 3,5 procent av värdet.Gustav Adolf behärskade nu norra Tyskland, och det södra låg som ett värnlöst byte framför honom.

Det lyckades honom visserligen inte, att låta tyska kronan gå i arv till hans son; dock förblev denne Filip II sin tids mäktigaste monark; även i Tyskland behöll han de rika Nederländerna och det fria grevskapet Burgund, nuvarande Franche-Comté.
Ett sådant segrade i Magdeburg.
Så har jag i allt väsentligt lämnat texten oförändrad, men noggrant gått igenom den stilistiskt, och också utvidgat eller förbättrat den i många sakfrågor.


[L_RANDNUM-10-999]