Dr Félix Neuberghs stiftelse, stiftelsen ger bidrag till medicinsk forskning med syfte att förbättra den åldrande människans fysiska livskvalitet.
Hör efter vad som behövs just för fonden du söker ifrån.
Blanketten är i PDF-format läsare finns med i de flesta moderna operativsystem.
Fredsmiljonen Svenska ideella föreningar eller stiftelser kan ansöka om medel från Fredsmiljonen för att stödja och utveckla arbetet med nedrustning, konfliktförebyggande, fredsfrämjande och säkerhetspolitiska frågor.Man ska inte godta vilka svar som helst när man kontaktar fonderna - en fond som uppenbarligen inte förvaltas enligt stadgarna kan man anmäla till länsstyrelsen. .Därför avsätter RF årligen medel till ett anläggningsbidrag med det huvudsakliga syftet att skapa nya aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar.Fonden förvaltas av Göteborgs stadskansli.Stipendium ges inte för personlig utbildning, yrkesinriktade seminarier, konferenser eller praktik i utbildning.Friska, sjuka, funktionshindrade, fattiga, ensamstående föräldrar, arbetslösa, organisationer, institutioner, skolor, föreningar och företag verksamma inom vård, kultur, utbildning, omsorg, miljö, kan få stöd.Stiftelsen ger också bidrag till enskilda personer för barns eller ungdomars vård och fostran, ungdomars utbildning och vård och hjälp till ålderstigna, sjuka eller personer med funktionsnedsättning.Såväl enskilda personer som organisationer kan söka bidrag.De är avsedda att hjälpa till i situationer där staten eller kommunerna inte anser sig kunna bistå. .
Karin och Ernst Augusts Bångs Minne Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne ger varje år bidrag till föreningar och organisationer med social inriktning.
Det finns även fonder som enbart ger till juridiska personer inom kulturområdet, dvs teater, dans, musik, konst osv.Endast institutioner, organisationer och grupper kan få bidrag av Kulturrådet, inte enskilda personer.Så här gör du: Fyll i ansökningsblanketten på den den beskriver du barnets livssituation och hur pengar skulle kunna förbätrre den.Katarinastiftelsen har som ändamål att köpa och förvalta byggnader för bostäder med låg letar du efter kvinnor från liezen hyra till boende inom Katarina församling på Södermalm i Stockholm.Var artig och lugn och hör efter vilka speciella regler som gäller för just denna fonden.Pengar som donatorn vuxna kontakter nz avsätter till en fond beskattas inte, om mer än 80 procent av avkastningen på pengarna delas.Andra stipendier är för studier inom ett visst ämnesområde.Brottsförebyggande rådet, brottsförebyggande rådet ger ekonomiskt stöd till försöks- och utvecklingsprojekt på lokal nivå som kan bidra till ny kunskap om brottsförebyggande arbete.Fonden behandlar ansökningar som syftar till att stödja, stärka och utveckla ideell ungdomsverksamhet.Specialpedagogiska skolmyndigheten (spsm) Specialpedagogiska skolmyndigheten (spsm) ger bidrag för vissa studier och kan sökas av de som har en funktionsnedsättning och deras anhöriga.


[L_RANDNUM-10-999]