509 : Fråga om påföljd för 16-åring som dömts för mord.
198 : Fråga om påföljdsval och straffmätning för våldsamt upplopp.RH 2003:19 : Straffet för snatteri av gods till ett värde av 310 kr har för en 17-åring.En gärningsman som är under 15 år får aldrig dömas till fängelse, se 1 kap.Gärningsman som var under 18 år vid gärningstillfället får dömas till fängelse om det föreligger synnerliga skäl, se 30 kap.624 : Val av påföljd för två ungdomar som vid 15 respektive 18 års ålder gjort sig.RH 2006:28 : Påföljden för mord.990 : Sexuellt utnyttjande av barn.Tidsbestämt straff eller livstidsstraff.RH 2011:75 : Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott-summariska referat.
RH 2011:74 : Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott-summariska referat.
RH 2011:76 : Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott-summariska referat.
RH 2006:68 : Straffmätning och val av påföljd för en 17-åring som döms för.RH 2005:37 : En tidigare ostraffad 20-åring döms för försök till rån riktat mot.636 : Ungdomstjänst har ansetts vara en tillräckligt ingripande påföljd för.Tillika fråga om skadestånd.RH 2001:15 : Synnerliga skäl har inte ansetts föreligga att döma en sjuttonårig gärningsman.RH 2011:77 : Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott-summariska referat.Samma tillämpning ska betaalde sexträff göras vad gäller bötesstraff och i åldersgruppen 18-20 år så är 120 dagsböter högsta straff,.314 : Skyddstillsyn i förening med föreskrift om samhällstjänst har i visst fall.145 : Påföljd för allmänfarlig vårdslöshet, grovt brott, som begåtts av en 20-åring.

RH 1996:147 : En sextonårig yngling har i sitt bostadsrum, på sluten avdelning.
RH 2011:92 : Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott-summariska referat.
RH 2011:93 : Straffmätning för mord, dråp och försök till dessa brott-summariska referat.

[L_RANDNUM-10-999]