Uppföljning av handläggningssystemet Barns Behov I Centrum (bbic) i nordvästra Stockholm "Minnet ej kvinna söker man leipzig att förglömma" En undersökning av anhörigstöd i Säffle och Kristinehamns kommun Gnistan!
Halvtidsutvärdering av projektet Unga till arbete - strukturfondsprojekt W 18-24 Föräldrastödsinsatser i Dalarna.
En sammanställning av tvåpartssamtal mellan verksamhetschefer i kommun och landsting våren 2015.
Re-thinking förändringars vindar och virvlar i komplexa världar.en studie sex dating webbplatser är de verkliga om bildterapeutiskt arbete Men det borde ju vara självklart.Erfarenheter från ensamkommande barn och ungdomar i Göteborgsregionen och arbetet med denna grupp.Kartläggning av Primärvården i Kronobergs län före Vårdval.Utvärdering av en länsövergripande försöksverksamhet "Samordning för Linnea" Vårdval Kronoberg - kartläggning av Primärvården i Kronobergs län före och efter Vårdval - en jämförande studie Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Studieinriktad rehabilitering Supported Education ur tre perspektiv PM Underlag för.Projektet Förebyggande hembesök i Falu kommun.Om att bygga upp och skapa samverkan kring ett sysselsättnings- och rehabiliteringscenter för personer som är dömda till rättspsykiatrisk vård.Utbildning, sysselsättning, hälsa och relationer - en uppföljning av ungdomars upplevelse av socialförvaltningens eget boende Klivet Barn ska alltid vara i fokus, så är det Föreställningar som barnhandläggare inom socialtjänsten har kring våld i familjen Barnens behov i fokus - En explorativ studie med.Samverkan kring barn inom socialtjänsten.En utvärdering av Case management med fokus på resultat och på individernas upplevelse av Case management.Ett styrmedel i tiden eller "Hur kunde kontakta lokala sex det bli så här?" På tal om jämställdhet En utvärdering av kfum Göteborgs våldsförebyggande arbete med ungdomar - Modiga Tjejer, Modiga Killar och adam Hur kan kommuner planera för äldres boende nu och i framtiden?
Mat och ätande för äldre.
Forskning för ett bättre åldrande Kartläggning av FoU-verksamheter inom välfärdsområdet med kommunal och regional anknytning i Västra Götalands län Tillgänglighet i praktiken uppföljning av Västra Götalandsregionens plan för funktionshinderfrågor.
"Återhämtning från psykisk ohälsa".Vid oro och vid misstanke - om ett barn far illa.Exemplet beteendepåverkande metoder i LSS-verksamhet Minskad användning av sömnmedel och lugnande medel vid särskilt boende Personalens erfarenheter.Det får inte vara tomma ord Utvärdering av Klövedals och Tubberödshus äldreboenden på Tjörn Äldres vardag - planerad trygghet eller akut oro.Utvärdering av utvecklingsprojektet Ett könsmedvetet arbete i socialtjänstens biståndsbedömning Utvärdering av verksamheterna inom Centrum mot våld i Umeå Utbildning och kompetens inom missbruks- och beroendevården.En ljusnande framtid är vår?Sammanfattande rapport av kompetenssatsning i Jämtlands län Kunskapsöversyn - Nationell Patientöversikt (NPÖ).Förförande jämförelser Insatser inom socialtjänstens öppna barn- och ungdomsvård i Botkyrka, Gotland, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö och Värmdö Psykisk ohälsa och sjukskrivningar i Kronobergs län - aktuellt läge oktober 2013 och mars 2014 EBP-cirklar (studiecirklar i evidensbaserad praktik) Decide och evidensgradering Värdigt.Ung i Rättvik 2010.Assisterande tjänster som strategi för kompetensförsörjning?Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer?

[L_RANDNUM-10-999]