Livförsäkringar är antingen riskförsäkringar eller kombinationer av en risk- och en sparförsäkring.
Viktigt att skilja på sak och person alltså, även när det gäller försäkringar.Då arbetstagaren är försäkringens förmånstagare, åsamkas han eller hon inte skattepåföljder för ögonkontakt sex mening att försäkringen överförs till hans eller hennes namn.Dödsfallsersättning som har betalts på basis av dödsfallsersättning, som ansluter sig till en frivillig individuell pensionsförsäkring utgör likväl alltid skattepliktig kapitalinkomst, om försäkringen har tecknats.9.2009 eller senare (ISL.2 ).Det med kapitalinkomstens skattesats minskade beloppet av ersättningen utgör dessutom under vissa förutsättningar arvsskattepliktig inkomst (ArvsskatteL.3 ).Dessutom kontrollera hur nöjda bolagets kunder är och sedan priset.Har du en gammal bil med lågt värde kan det vara en bra idé att välja en halvförsäkring.Om försäkringsersättningen betalas till en sådan försäkrads nära anhörig som avses i 34 i ISL, kan den i inkomstbeskattningen skattefria delen av ersättningen (annan än avkastningen) vara skattepliktigt i gåvobeskattningen.
Dagpenningar som betalas av sjuk- och olycksfallsförsäkring som ansluter sig till en livförsäkring och andra förskottsersättningar som ersätter inkomstbortfall utgör förvärvsinkomst.
Ändring av förmånstagareklausulen Sparlivförsäkringens förmånstagarklausul kan vara definitiv eller sådan att den kan förändras.Där kan du också se hur nöjda bolagets kunder. .Återbäringen av en felaktigt eller i misstag erlagd försäkringspremie utgör inte skattepliktig inkomst.Många bolag erbjuder mängdrabatt om du har fler än en försäkring i samma bolag.Till det sammanlagda beloppet av försäkringspremier räknas således endast premierna som erlagts för en i samma försäkringsavtal ingående sparlivförsäkring och för en dödsfallsförsäkring i anslutning till den (ISL 35 ).I avtalsvillkoren för en sådan försäkring kan man komma överens om, att försäkringstecknaren är berättigad att besluta om placeringsobjekt och överlåtelse av dessa under den tid då avtalet är i kraft.Beskattningen av en försäkringsprestation beror på, för vilken försäkring försäkringsprestationen erläggs och vad den ersätter.Försäkringsgivare och tillstånd, ett försäkringsbolag administrerar och säljer försäkringar.Om förmånstagarklausulen inte är definitiv, kan arbetsgivaren ändra förmånstagarklausulen så, att förmånstagaren blir någon annan än den försäkrade arbetstagaren eller dennes nära anhörig.
Då räcker det med en halvförsäkring den första tiden.

[L_RANDNUM-10-999]