Materiell prövning Prövning av sakfrågan.
Mellannamn Mellannamn är ett namn som du kan bära bl a för att utmärka samhörighet med en förälder eller en make som bär samma namn som efternamn.
Exempel: (tabell 32, kol.Faktureringsmetod, den metod för momsredovisning som innebär att du, utöver kontanta inbetalningar, grundar redovisningen på bokförda fakturor.Kvalificerad insolvens Gäldenären kan inte betala sina skulder allt eftersom de förfaller till betalning och det går inte att se att detta förhållande kommer att upphöra inom en överskådlig tid (skuldsaneringslagen).L Laga kraft En dom eller ett beslut har vunnit laga kraft när det inte längre finns möjlighet att överklaga.Socialnämnden underrättar skattemyndigheten om detta.Att en person inte kan betala sina skulder.Om du ska ha mellannamn anmäler du detta.
Numera omfattar begreppet kyrkobokföring registrering av medlemmar, verksamhet och förrättningar som sker inom Svenska kyrkan.Inhibition Beslut av högre instans att inställa verkställighetsåtgärder, som beslutats av en lägre instans.Förnamn Anmälan om förnamn för nyfött barn ska göras inom tre månader från barnets födelse.I en mervärdesskattegrupp får endast företag inom den finansiella sektorn eller företag med inkomstskatterättsliga kommissionärsförhållanden ingå.Konvertibelt skuldebrev Räntebärande skuldebrev som ger innehavaren rätt den första besök till gynekologen videor att byta ut sin fordran mot aktier i bolaget under skuldebrevets löptid och till ett i förväg bestämt pris.I och med införandet av skattekontot har detta begrepp tagits bort.Nyttjanderätt Rätt för en person att använda egendom som tillhör någon annan.Efter allmänna avdrag återstår taxerad förvärvsinkomst.Kontokort Se kreditkort och betalkort.Kupongränta Den ränta i procent av nominellt belopp som betalas ut till innehavaren av.k.Kvarskatt har ersatts av begreppet "underskott på skattekontot" eller "slutlig skatt att betala".

[L_RANDNUM-10-999]