Fiskaren funderar då om det finns något annat än fisk som skomakarna vill ha, och försöker då byta till sig det för sin fisk.
I ett berömt exempel kritiserade David Hume den tanken genom att ställa frågan: vad skulle hända om, när folk vaknade på morgonen, allas innehav av pengar helt plötsligt hade dubblats?Om företaget gör en mindre prisändring och efterfrågan bara ändras marginellt talar vi om att efterfrågan är oelastisk (låg priskänslighet).Pengar kommer alltså till för att funktionen tros, av dem som använder den, tjäna till att förbättra deras liv.De har ett pris som uttrycks i pengar.Efterfrågan att införskaffa pengar är att vilja ha pengar genom att sälja sina tjänster eller varor.Liksom priset på en vara sätts av dess utbud och efterfrågan, sätts också priset på pengar.Om företaget grundades 2003.
Om 1 displaystyle varepsilon 1 sägs essex polisförbundet kontakt att varan är elastisk,.v.s.
Med andra ord finns starka skäl för att konsumtionen minskar och arbetslösheten ökar om penningmängden skulle minska (eller att ökningstakten skulle avta).Varje gång det har funnits flera valutor som används i ett samhälle har det funnits en tendens att folket endast börjar använda en, eller två, valutor.Fiskaren kan förfallodag definition då försöka sälja sina fiskar för att få lite salt, och säljer sedan vidare saltet till skomakaren för att få ett par skor.Konkurrens genom produkternas kvalitet.Men eftersom både löner och priser är trögrörliga (löner är i synnerhet trögrörliga nedåt, på grund av lagstiftning och politiska skäl) finns dock även starka skäl för att penningmängden visst spelar roll.Vi förstår värdet av kvalitet i undervisningen.Om kurvan är flack betyder det att en prisförändring ger en stor förändring av kvantiteten, då brukar man säga att priselasticiteten är hög.Teorin användes inledningsvis för att söka motbevisa den merkantilistiska tesen att en ekonomi inte kan växa om inte penningmängden ökar.Vi ser det som ett bevis på att helt enkelt motsvarar efterfrågan!Pengarna "räcker" för att alla affärer skall kunna göras, för att hålla igång konsumtionen och därmed förhindra arbetslöshet, oavsett om mängden pengar är X eller 1/2.
I Europa visade det sig att guld och silver var de mest framgångsrika pengarna.
För att illustrera detta exempel, föreställ er en fiskare som vill handla ett par skor i en bytesekonomi.


[L_RANDNUM-10-999]