den första samlag under menstruation

Doctoral dissertation, Göteborg University, 2007.
The Lancet 367(9525 1835-1841, 2006.
Davis Hillman and Carla Mazzio, eds.
Ahmadu, Fuambai: Rites and Wrongs: An Insider/Outsider Reflects on Power and Excision.Det finns också andra university of essex juridiska avdelningen kontakt argument för att upprätthålla traditionen i Somalia, men det varierar från grupp till grupp och från familj till familj.Soldaten Sven Jönsson bekände 1707 samlag med skogsrået.Women Health 23:1-7, 1995.Ingen skuld drabbar dock eder ifråga om sådant, varom I oavsett bestämmelsen kommen överens lokala sex ohio med varandra; Gud är förvisso den Vetande, den Vise.För varje enskild kvinna kan följden bli nedsatt förmåga att njuta sexuellt, i synnerhet om ingreppet lett till andra medicinska komplikationer.Så jag och en annan person gick ut och såg en kvinna från Bana 'Amir, som var som en ung lång-halsig hon-kamel.
Under flera hundra år har sedvänjan omnämnts av exempelvis upptäcktsresande, missionärer och europeiska läkare som arbetade i kolonierna i Afrika.
Ägget/äggen finns i äggstockarna.
Det land som Herren, din Gud, vill göra till din egendom skall du inte besmitta med synd.Dessa risker är mindre för män som genomgått omskärelse, även om medicinska risker finns och smärta givetvis förekommer.Shell-Duncan, Bettina, Ylva Hernlund: Female Circumcision in Africa: Dimensions of the Practice and Debates.Worseley, Allan: "Infibulation and Female Circumcision: A Study of a Little-Known Custom".(Khalifa) Den kände islamistiske auktoriteten och exegeten Imam Al-Qurtobi skriver följande i sin utläggning av den ovannämnda versen: Avkomma och släktskap genom giftermål Avkomma och släktskap genom giftermål är två termer som beskriver den personliga relationen som kan existera mellan två människor.I både Afrika och västerländska länder finns en stor mängd organisationer som arbetar förebyggande mot kvinnlig id vilja träffa sextion omskärelse: till exempel unicef och unfpa som tillhör FN, Amnesty International, forward i England och gams i Frankrike.2 Mos 31:12-13 Herren sade till Mose: Tala till israeliterna och säg: " Mina sabbater måste ni hålla, ty sabbaten är ett tecken som förenar mig och er, genom alla släktled, för att ni skall veta att det är jag, Herren, som helgar.Vår översättning Sunan Abu Dawud Book 12, Number 2302 Berättad av Aisha, de troendes moder: Allahs apostel (frid_vare_över_honom) tillfrågades om en man som skiljde sig från sin hustru tre gånger, och hon gifte sig med en annan, men (han) skiljde sig från henne utan att.
Lecture given at the Inter-African Committees workshop on traditions, Nairobi Forum, July 1985.
Han (den heliga profeten) sa: Nej, inte förrän han har smakat hennes sötma (haft samlag med henne).


[L_RANDNUM-10-999]