Medverkar i eller ansvarar för och genomför mer komplexa upphandlingar.
Grupperingsnivåer med exempel på arbetsuppgifter för icke chefer.
Generell nivå 4 Arbetet utförs självständigt till exempel utifrån planer, riktlinjer och praxis vid myndigheten.
Arbetet består av ett flertal uppgifter av likartad karaktär och utförs till exempel utifrån allmänna anvisningar, blanketter, föreskrifter eller motsvarande. Om inlämningsbevis har begärts måste upphandlaren har tillgång till informationen i beviset för att öppning ska vara möjligt.Nivå 2, arbetet utförs utifrån kända handlingsalternativ.Sköta kontakter med till exempel transport- och speditionsföretag, banker samt presumtiva och nuvarande leverantörer.Resultatet påverkar ofta hela myndigheten eller verksamheten långsiktigt.Arbetet avser komplexa produkter som måste anpassas till mottagarens särskilda behov och förutsättningar.Generell nivå 6 Arbetet kännetecknas av att det är utpräglat utvecklingsinriktat och nyskapande.Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att vi använder cookies.
Tar in och bedömer anbud eller offerter med hänsyn till tekniska, ekonomiska och produktadministrativa synpunkter.
Generell nivå 3, arbetet utförs i stor utsträckning letar du efter kvinnor i chur självständigt till exempel utifrån tillämpade riktlinjer och praxis vid myndigheten eller motsvarande verksamhet.
Avtalen kräver riskbedömningar av leverantörers långsiktiga förmåga att leverera efterfrågad produkt samt riskbedömning av olika finansieringsalternativ.Krav för att kunna lämna anbud elektroniskt.Beställer produkter inom ett bestämt sortiment som köps löpande.Förutsättningar för inlämning, komplettering och öppning av anbud.Analyserar inköpsmarknader och utreder inköpsbehov och inköpsmöjligheter.Arbetet utförs utifrån flera där ensamstående kvinnor möts kända handlingsalternativ där valet ofta förutsätter ett eget ställningstagande.Generell nivå 1, arbetet är i stor utsträckning avgränsat till ett fåtal handlingsalternativ. Upphandlaren måste vara registrerad som upphandlare på den enhet som publicerat upphandlingen.Detta gör det möjligt med mycket stor sannolikhet fastställa om nämnda data är förvanskat.Gå till sidans huvudinnehåll, välkommen till Arbetsgivarverkets webbplats!
[L_RANDNUM-10-999]